OS SENTIDOS. Actividades interactivas

 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS

SENTIDO DA VISTA: Identificar as partes do ollo


SENTIDO DO OÍDO: Identificar as partes do oído


SENTIDOS: OLFACTO, GUSTO E TACTO: Identificar as partes


OS SENTIDOS: Identificar os sentidos, preguntas tipo test, completar un texto...FICHAS INTERACTIVAS

SENTIDO DA VISTA
     

O SENTIDO DA VISTA E DO OÍDO

SENTIDO DO OÍDO

SENTIDO DO OLFACTO

SENTIDO DO GUSTO

SENTIDO DO TACTO E OLFACTO

OS CINCO SENTIDOS

Ningún comentario:

Publicar un comentario